İş Güvenliği Yöneticisi

Tam Zamanlı

Uluslararası firmamızın, İzmit Kutu Fabrikası’nda aşağıdaki niteliklere uygun  'İş Güvenliği Yöneticisi' arayışımız bulunmaktadır. 

Genel Nitelikler

 

 • Üniversitelerin Mühendislik bölümlerinden mezun,
 • İyi derecede İngilizce bilen,
 • İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre konularında en az 5 yıl deneyimli,
 • B veya C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı sertifikasına sahip,
 • Çevre Görevlisi Belgesi olan,
 • MS Office uygulamalarına hakim,
 • Analitik becerisi yüksek,
 • Organizasyon, planlama, takip ve raporlama yönü kuvvetli,
 • İnsan ilişkilerinde başarılı, ikna ve temsil yeteneği olan,
 • B sınıfı sürücü belgesine sahip olup, aktif olarak araç kullanabilen,
 • Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış
 • İzmit bölgesinde ikamet eden yada edebilecek olan, çalışma arkadaşı arıyoruz.

 

İş Tanımı

 

 • İş sağlığı güvenliği ve çevre mevzuatı çerçevesinde tesisin yasal sorumluluklarının yerine getirilmesi.
 • "OHSAS 18001, ISO 14001 ve Mondi Sürdürülebilir Kalkınma Yönetim Sistemi" gerekleri doğrultusunda tesiste dökümantasyon, denetim, risk analizi, eğitim vb. faaliyetlerde bulunulması.
 • "Sıfır İş Kazası" ve "Sürdürülebilir Çevre Performansı" hedeflerine ulaşmak için gereken çalışmaların yapılması.
 • İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılmasıyla ilgili çalışmalara ve uygulanmasına katılmak, risk değerlendirmesi sonucunda alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak.
 • İşyerinde meydana gelen ancak ölüm ya da yaralanmaya neden olmayan, ancak çalışana, ekipmana veya işyerine zarar verme potansiyeli olan olayların nedenlerinin araştırılması konusunda çalışma yapmak ve işverene önerilerde bulunmak.
 • Çalışma ortamının gözetiminin (saha denetimlerinin) yapılması, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulamalarını kontrol etmek.
 • İşyerinde kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi için yapılan çalışmalara katılmak ve uygulamaları takip etmek; doğal afet, kaza, yangın veya patlama gibi durumlar için acil durum planlarının hazırlanması çalışmalarına katılmak, bu konuyla ilgili periyodik eğitimlerin ve tatbikatların yapılmasını ve acil durum planı doğrultusunda hareket edilmesini izlemek ve kontrol etmek.
 • Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin ilgili mevzuata uygun olarak planlanması konusunda çalışma yaparak işverenin onayına sunmak ve uygulamalarını yapmak veya kontrol etmek.

 

 

İletişim Bilgisi

 

© 2018 by Mondi