• Print
  • Favorites
  • Refer a friend

Bir işveren olarak Mondi

Mondi; yönetim ekibi ve diğer tüm çalışanların üstün performans elde etme hedefleriyle e görevlerinietkin bir şekilde yapabildikleri kurumsal bir ortam yaratır. Mondi’de BM Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi savunulur, ırk, cinsiyet, din veya kültür temelli ayrımcılığa izin verilmez ve çalışanlar kendilerini kurumsal etik ilkelerimiz doğrultusunda kolayca ifade edebilirler. Kişisel ve mesleki gelişim,kurumsal başarının anahtarı olduğundan, çalışanlarımıza ve yöneticilerimize kendi beceri ve yeteneklerini geliştirme fırsatları sağlamayı hedefleriz.Aynı zamanda kendi alanlarındaki tecrübelerine dayanarak farklı ve pozitif yaklaşımları olan ve yeni fikirlerle katkıda bulunabilecek genç ve dinamik çalışma arkadaşlarını Mondi ailesine katmayı daima hedefleriz

© 2018 by Mondi