• Print
 • Favorites
 • Refer a friend

Iletişim ve Paylaşım Toplantıları

Yılda periyodik olarak 2 kez fabrikalardaki tüm çalışanlarımızla iletişim ve paylaşım toplantılarında biraraya gelerek gündemdeki konularla ilgili interaktif şekilde bilgilendirme yapıyoruz.

İşletme genel müdürleri tarafından verilen bilgilerin kapsamı genellikle aşağıdaki konuları içerir:

 • Mondi Kültürü & Temel Değerleri
 • Ürünlerimiz ve Müşterilerimiz
 • Performans Kriterlerimiz
 • Eğitim Saatleri, Yıllık İzinler, Çalışan sayısı, Demografik veriler
 • Sahip Olduğumuz Sertifikalar
 • Projelerimiz
 • Başarılarımız
 • Kısa ve Uzun Vadede hedeflerimiz
 • Geçmişte Neredeydik? Şimdi Neredeyiz? Nereye Gidiyoruz?

Çalışanlarımızın; rahatlıkla , görüş ve önerilerini belirtmesini, farklı fikirlerini paylaşmasını sağlıyoruz

Çalışanlarımız ve İşletme genel müdürlerimiz arasında interaktif ve objektif bir görüşme platfomu sağlıyoruz.

 

Bu toplantılar çalışanların aidiyet duygusunu artırmakta, soru sorma becerilerini geliştirmekte ve görüş ve önerilerini rahatlıkla paylaşmalarını sağlamaktadır.

Çalışanlarımız, böylelikle  şirketlerinin mevcut durumunun ne olduğunu doğrudan öğrenme fırsatı bulmaktadırlar.

 

    

© 2018 by Mondi